Cvetna nedelja

Utrinek iz nabora Gasparijevih razglednic na temo cvetne nedelje. (sken iz zbirke člana KFD)