Andrej Oset – zaslužni mož za Koroško

Priložnostni poštni žig