8. februar

Prešernov dan – slovenski kulturni praznik – državni praznik – dela prost dan.

Praznujemo obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

France Prešeren v filateliji, numizmatiki, kartofiliji in na telefonskih karticah