70 LET KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA

Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem (KPM, www.kpm.si) pripravilo, v počastitev 70-letnice delovanja KPM, priložnostni poštni žig, ki bo v četrtek, 1. julija 2021, v uporabi na pošti 2380 Slovenj Gradec. Istočasno je izšel tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljata  razglednica/maksimum-karta in osebna poštna znamka.

Maksimum karta — razglednica + osebna znamka + priložnostni poštni žig

V četrtek, 1. julija 2021 bo ob 11. uri v muzejski recepciji na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu predstavitev priložnostnega poštnega sklopa in obletnice 70-letnice KPM.

KFD je v partnerstvu z Filatelističnim društvom Slovenj Gradec (FD SG) in Filatelističnim društvom Drava Muta-Vuzenica (FD DRAVA , www.fd-drava.si) pripravilo še priložnostno pisemsko ovojnico.

Dostik na pisemski ovojnici

Celoten sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik.

Priložnostni poštni žig

Dogodek zaokrožujejo tri priložnostne filatelistične razstave – v prostorih Muzejskega razstavišča na gradu Ravne, v prostorih Muzeja Slovenj Gradec in v prostorih Muzeja Radlje ob Dravi.

Koroško filatelistično društvo, Filatelistično društvo Slovenj Gradec in Filatelistično društvo Drava Muta-Vuzenica