500 let prve omembe dvorca POGLED

Na pošti 3215 LOČE je v namen te obletnice v uporabi priložnostni poštni žig.

V prostorih Kulturnega doma Loče pa si lahko ogledate filatelistično razstavo na
temo GRAJSKE STAVBE NA SLOVENSKEM.