5. festival solzic

Letos poteka v Kotljah že 5. festival solzic.

Naše društvo je ob tem dogodku pripravilo novo “tradicionalno” filatelistično izdajo, ki zajema dotisk na kuverti in priložnostni poštni žig.

Avtor slike (akvarel) na dotisku kuverte je priznani koroški slikar Leander Fužir.