27. Gradovi KRALJA MATJAŽA

Dotiskana dopisnica s priložnostnim žigom
Hrbtna stran dopisnice s programom prireditve 27. Gradovi kralja Matjaža

Podrobnosti o sami izdaji – KLIKNI –