Daily Archives: 12 septembra 2023

Koroško filatelistično društvo nadaljuje izdajo priložnostnih filatelističnih sklopov na temo »Za Koroško zaslužni mož!«, kjer se predstavljajo zgodovinsko neizpostavljene osebnosti, ki pa so pomembno pripomogle k dvigu kulturnega in političnega življenja na Koroškem oziroma v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini ter Sloveniji nasplošno. Med takšne ljudi sodijo Franjo Golob, Vinko Moederndorfer, Herman Vogel, dr. Ljuba Prenner, Janko Gačnik, Andrej Oset, Rudolf Galob,… Pri Libeličah pa gre nasplošno za fenomen, da se je do sedaj vselej obhajal zgolj dogodek – bodisi obhajanje plebiscita oziroma priključitve Libelič matični domovini – ljudje/akterji dogodka kot taki pa niso bili predstavljeni/izpostavljeni, vsaj ne kot posamezniki.  Istočasno pa se pri Libeličah znova nastavilo matematično zaporedje, kot se nam je »pozegnalo« pri obletnicah pošt Mežiške doline – vsako leto pet let zapored dogodek, ki je smiselno povezan z ostalimi. V primeru Libelič bi bili štirje zaporedni dogodki in prva obeležitev vodilnega dogodka, to je 100-letnice priključitve Libelič k matični domovini, je bila že izvedena v letu 2022 (petek, 30. 9.); le tej bi sledili še trije dogodki. Letos (2023) z izvrstno zastopanim priložnostnim filatelističnim sklopom (priložnostni poštni žig, osebna poštna znamka, maksimum karta in priložnostna pisemska ovojnica) obeležujemo 150. obletnica rojstva Antona Vogrinca (petek, 29. 9. 2023), enega od treh najbolj izpostavljenih akterjev priključitve Libelič k matici. Bilo bi zgodovinsko, filatelistično in etnološko izvrstno, če bi lahko v letu 2024 (ponedeljek, 30. 9.) filatelistično obeležili 145. obletnica rojstva drugega libeliškega zaslužneža, slovenskega šolnika in rodoljuba Rudolfa Mencina. V letu 2025 pa bi lahko obeležili 150. obletnica rojstva (ponedeljek, 29. 9. 2025) nadučitelj, kulturno-prosvetnega delavca  in rodoljuba Janka Gačnika. Pri njem je potrebno izpostaviti/poudariti, da je bil Janko Gačnik v Guštajnu/Ravnah na Koroškem v letu 2015 filatelistično predstavljen kot oseba, ki je zelo veliko doprinesla k življenju na Ravnah na Koroškem in ne zaradi svojega doprinosa v Libeličah oziroma na Slovenskem.