125. OBLETNICA ROJSTVA PISATELJA LOVRA KUHARJA – PREŽIHOVEGA VORANCA

125. OBLETNICA ROJSTVA PISATELJA LOVRA KUHARJA – PREŽIHOVEGA VORANCA in POŠTA 2394 KOTLJE – kulturni ustvarjalec, pedagoški delavec, pisatelj, ravnatelj, šolski upravitelj

 

 

 

 

 

 

 

Rojenega 10. avgusta 1893 v Podgori pri Kotljah, so zaznamovale materine pripovedi in očetova prepoved vpisa v gimnazijo oziroma izobraževanja. Svojo pot samoizobraževanja začne kot delavec, nadaljuje kot uradnik in v različnih oblikah izpopolnjuje v političnem soudeleževanju tako v domovini kot v emigraciji (Dunaj, Pariz, Moskva). Kot član prepovedane Komunistične partije Jugoslavije deluje v ilegali , hkrati pa tudi zelo hitro napreduje po partijski hiarhiji, kar že pred 2. svetovno vojno privede so sive eminence KPJ, Josipa Broza Tita. Tako se l. 1939 umakne iz aktivne politike in se vse do aprila 1941 in ustanovitve OF ukvarja le z literaturo/pisateljevanjem. V Ljubljani do leta 1943 živi v ilegali, nato ga aretirajo Italijani, kasneje pa ga Nemci zaprejo zv koncentracijski taborišči Sachsenhausen in Mauthausen, iz katerih se l. 1945 vrne v Kotlje bolan in po zgolj petih letih umre 18. februarja 1950 v Mariboru. Literarna zgodovina ga zaradi prevladujočih tem kmečkega človeka, proletariata, opisa usode malih ljudi uvršča v obdobje socialnega realizma na Slovenskem (1930 –  1941). Pisal je tako za odrasle kot tudi za mladino. Dela Prežihovega Voranca so zajeta v učno snov srednjih šol, kjer obravnavajo novelo Samorastniki in Boj na požiralniku, v osnovni šoli pa so v učno snov zajete Ajdovo strnišče, Potolčeni kramoh, Prvo pismo, Solzice in odlomek iz romana Doberdob. Med drugo svetovno vojno je pisal za ljubljanski ilegalni Radio Kričač in kasneje sodeloval pri uredništvu slovenskega zbornika. Za črtico Solzice je leta 1949 kot prvopodeljenec prejel Levstikovo nagrado, leta 1950 pa še zvezno in Prešernovo nagrado.

Koroško  filatelistično društvo v sodelovanju s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem z najrazličnejšimi filatelističnim sklopi vestno obeležuje pomembne dogodke v svojem okolju. Filatelistični sklop »Lovro Kuhar – Prežihov Voranc– 125. obletnica rojstva« je oblikoval arh. Borut Bončina. Pri svojem delu je kot izhodišče uporabil fotografijo iz arhiva politične policije kraljevine Italije (1943), fotografijo iz pariškega časa (1937) ter akvarel portreta Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca ljubiteljskega slikarja Leandra Fužirja ter vse poldoge smiselno oblikovno in barvno predrugačil.

Filatelističen sklop sestavljajo:

–       priložnostni poštni žig (2394 Kotlje, 10.8.2018);

–       ena osebna poštna znamka (nominala A, pokončna postavitev, beli okvir) in

–       priložnostna poštna ovojnica (KFD 177/2018).

Filatelistični sklop zaokrožujeta priložnostni filatelistični razstavi Marjana Merkača in Jožeta Kebra (KFD) v prostorih KOK Ravne in pošte 2390 Ravne na Koroškem

Motivika filatelističnega sklopa, izdanega v počastitev 125. obletnice rojstva pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca predstavlja preplet  dvojnosti pojavljanja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, tako  v političnem kot ustvarjalnem delu. Začne se z zapisom/podpisom ki je vselej dvojen, nadaljuje z razpetostjo njegovega političnega udejstvovanje tako med političnim aktivizmom in kariernim politikom, med mednarodni mproletariatizem in domačim lumpenproletariatom. Njegovo pisanje pa niha med romantičnim, harmonično obarvanim pripovedništvom, povezanim z njegovo mladostjo ter realističnim/sivotoniranim tvornim zapisovanjem slovenske nacionalne zavesti in dogodkov v prostor-času in je orisano/začrtano  v podvojeni ilustraciji na osebni poštni znamki.

Izvedbo sklopa so podprli Koroška osrednja knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Občina Ravne na Koroškem in Koroško slavistično društvo.

Borut Bončina