125. OBLETNICA ROJSTVA DR. FRANCA SUŠNIKA 

Ob 125. obletnici rojstva dr. Franca Sušnika, za Koroško zaslužnega moža, bo Koroško filatelistično društvo v sodelovanju s Koroškim domoljubnim društvom Franjo Malgaj in Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, izdalo priložnostni filatelistični sklop, sestavljen iz priložnostnega poštnega žiga in dotiska na priložnostno pisemsko ovojnico.

Znamenit Korošec, rojen 14. 11. 1898, znan predvsem kot humanist, bo prikazan kot Maistrov borec, ki je v prelomnih časih po I. svetovni vojni v Mežiški dolini s činom podporočnika poveljeval Narodni straži, enoti za varovanje lastnine in premoženje prebivalcev, ustanovljeni hkrati z Narodnim svetom za Mežiško dolino. Slednji je v občinah Tolsti vrh, Guštanj, Kotlje, Prevalje, Št. Danijel, Mežica, Črna in Libeliče 1. 11. 1918 prevzel začasno upravo in jih upravljal vse do občinskih volitev leta 1923. Priložnostni filatelistični sklop zaokrožujeta priložnostni filatelistični razstavi, ki ju je na temo »Za Koroško zaslužni!« v prostorih izposoje KOK Ravne in pošte 2390 Ravne na Koroškem postavil Jože Keber (KFD).

Podrobnosti o sami izdaji. —- KLIKNI —-

Vložni list s podatki o izdaji in Francu Sušniku —- KLIKNI —-