10.8.2018 – dve obletnici – 4 priložnostni poštni žigi

90. OBLETNICA ROJSTVA PISATELJA LEOPOLDA SUHODOLČANA

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, 2391 PREVALJE in 4226 ŽIRI

125. OBLETNICA ROJSTVA PISATELJA LOVRA KUHARJA – PREŽIHOVEGA VORANCA

POŠTA 2394 KOTLJE

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika in Koroško filatelistično društvo sta, v počastitev 90. obletnice rojstva pisatelja Leopolda Suhodolčana, pripravila dva priložnostna poštna žiga (2390 Ravne na Koroškem, 2391 Prevalje; oba: 10. 8. 2018)  ter celovit filatelistični sklop (priložnostna pisemska ovojnica KFD 178/2018, razglednica/MK KFD 179/2018 ter 2 osebni poštni znamki (ista motivika, nominali A in B, pokončna postavitev, okvir Poletje).

Sočasno s tem sklopom pa je KFD, v sodelovanju s Filatelističnim društvom Lovrenc Košir Škofja Loka, v počastitev 90. obletnice rojstva pisatelja Leopolda Suhodolčana, pripravila še dodaten priložnostni poštni žig (4226 Žiri, 10. 8. 2018) in skupno priložnostno pisemsko ovojnico (KFD 180/2018_FD LK ŠL, št. 90).

Istega dne pa je Koroško filatelistično društvo, v počastitev 125. obletnice rojstva pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, pripravilo tudi priložnostni poštni žig (2394 Kotlje, 10. 8. 2018), priložnostno pisemsko ovojnico KFD 177/2018, ter osebno poštno znamko (nominala A, beli okvir). Osnovno ilustracijo na osebni poštni znamki je delo Leandra Fužirja.

Vse tri sklope je oblikoval arh. Borut Bončina. Filatelistične sklope zaokrožujeta priložnostni filatelistični razstavi Marjana Merkača in Jožeta Kebra (KFD) v prostorih KOK Ravne in pošte 2390 Ravne na Koroškem.

zapisal Borut Bončina