Pred stoletjem se je iz Brnce pri Beljaku/Fürnitz, vasi v Ziljski dolini, v Mežico preselil Rudolf Galob in nastopil službo učitelja, kasneje tudi šolskega upravitelja v Mežici. Bil je ljubitelj čebel in kot navdušen in napreden čebelar je kmalu po prihodu v Mežico postal tajnik Čebelarskega društva ter za obdobje 1921 – 1968 soustvaril, uredil in ohranil obsežen arhiv, pomemben za zgodovino čebelarjenja v Mežici, Mežiški dolini in širše. Ob trisu obletnic je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju z Občino Mežica (www.mezica.si) v njegov plemenit spomin pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v sredo, 1. decembra 2021, v uporabi na pošti 2392 Mežica. Istočasno je izšel tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljata še priložnostna pisemska ovojnica in osebna poštna znamka. Celoten sklop je oblikoval arh. Borut Bončina. V prostorih Pošte 2392 Mežica bo na temo čebelarstva v filateliji na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD).

Življenjepis – Rudolfa Galoba – zapisala vnukinja Saša ZRELEC — KLIKNI —

Podrobnosti o izdaji — KLIKNI —

Medijska predstavitev izdaje — KLIKNI —

Stoletje plemenitega kulturno ozaveščenega delovanja Delavsko prosvetnega društva (DPD) »Svoboda« Črna na Koroškem je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si), v sodelovanju z Občino Črna na Koroškem (www.crna.si), obeležilo s priložnostnim poštnim žigom, ki bo v petek, 26. novembra 2021, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Istočasno je izšel tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljata ena (1) priložnostna pisemska ovojnica in ena (1) osebna poštna znamka. Sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik. V prostorih pošte 2393 Črna na Koroškem bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je na temo kulture, kulturnikov in kulturnih ustanov na Koroškem postavil Jože Keber (KFD).

100 LET DELAVSKO PROSVETNEGA DRUŠTVA (DPD) »SVOBODA« ČRNA NA KOROŠKEM

Še nekaj podrobnosti o izdaji in od zgodovine Delavskega prosvetnega društva si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Povezava_1 in Povezava_2

Ob novembrskem izidu priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije Kavčnikova domačija, ki je izšla v dolgoletni seriji Kmečke hiše na Slovenskem, je Muzej Velenje skupaj s Koroškim filatelističnim društvom pripravljal filatelistični dogodek, na katerem bi slavnostno dali v promet omenjeno poštno znamko. Prireditev, ki je bila predvidena v petek, 12. novembra 2021 ob 17. uri v prostorih Muzeja usnjarstva na Slovenskem, Primorska cesta 6h, 3325 Šoštanj, dislocirani enoti Muzeja Velenje, je bila odpovedana za javnost. Ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pri kulturnih dogodkih so bili zaostreni do te mere, da ob upoštevanju PCT pogoja in vladnega odloka, prireditve za javnost ni bilo moč izpeljati.

Organizirana pa je bila manjša slovesnost ob postavitvi priložnostne filatelistične razstave »Stavbna dediščina Slovenije na poštnih znamkah«, ki jo je postavil filatelistični zanesenjak iz Velenja, Matjaž Šalej, sicer član Koroškega filatelističnega društva. Idilični prostori Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju so omogočili lepo urejen kotiček, kjer smo na ogled postavili novo poštno znamko in izpostavili Kavčnikovo domačijo. Razstavo si je mogoče v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, ob upoštevanju PCT pogojev, ogledati od torka do nedelje med 9. in 17. uro.
Na spominski slovesnosti se je predsednik Koroškega filatelističnega društva Jože Keber s podelitvijo spominskega albuma z vsemi spominskimi izdajami znamk in ovitkov prvega dne Pošte Slovenije, ki so izšle 12.11.2021, v imenu Pošte Slovenije, zahvalil direktorici Muzeja Velenje Tanji Verboten za vse aktivnosti pri promociji poštne znamke Kavčnikova domačija. Spominski album je bil podeljen tudi postavljalcu razstave Matjažu Šaleju.
Poštna znamka Kavčnikove domačije je izšla v seriji znamk Kmečke hiše na Slovenskem. Nominala znamke je 2,67 evra in je namenjena plačevanju poštnine za navadno pismo nad 250 do 500 gramov v domačem prometu. Znamko je oblikoval Marko Prah. Tiskana je v 4 barvnem ofset tisku v Agenciji za komercialno dejavnost v Zagrebu. Naklada znaša 25000 kosov. Žig prvega dne je bil v uporabi 12. novembra 2021 na pošti 3325 Šoštanj. Izid znamke zaokrožuje ovitek prvega dne Pošte Slovenije z zaporedno številko 27/2021, na katerem je nalepljena znamka v bloku in odtisnjen žig prvega dne.
Muzej Velenje je izdal tudi razglednico z motivom Kavčnikove domačije in je bila uporabljena za izdelavo MAKSIMUM KARTE. Maksimum karta je filatelistični izdelek, pri katerem se na sprednjo stran razglednice nalepi znamka in žigosa z ustreznim poštnim žigom. V primeru Kavčnikove domačije je na sprednji strani nalepljena novo izdana znamka iz bloka ter žigosana z žigom prvega dne pošte 3325 Šoštanj. Omenjeni žig prvega dne bo možno odtisniti še 10 delovnih dni po 12.11.2021 na pošti 3325 Šoštanj, spominsko razglednico pa lahko kupite v muzejski trgovini Muzeja Velenje na Velenjskem gradu in v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju.

Nekaj slik iz Muzeja Šoštanj kjer je postavljena razstava. —- KLIKNI —-

Filatelistična zbirka Kavčnikova domačija

Vsako leto se v drugi polovici meseca oktobru odvijajo v Kotljah Kuharjevi dnevi in v tem mesecu se v Kotljah ali okolici zvrsti kar nekaj dogodkov ali prireditev. Posvečeni so spominu na pisatelja Lovra Kuharja-Prežihovega Voranca ter spominu njegovih bratov Ivana, Alojza in Avgusta. Bratov, ki so pustili pomemben pečat tako v lokalnem kot tudi v
vseslovenskem in širšem prostoru.
V okviru Kulturnega društva Kotlje že 35 let deluje Mešani pevski zbor ROŽMARIN, ki je tvoren soustvarjalec teh kulturnih dejavnosti. In prav njemu je v letu 2021, ko obhaja svoj jubilej, posvečen filatelistični sklop (ovojnica z dotiskom, osebna znamka in priložnostni poštni žig), ki nosi številko KFD 243/2021. Na pošti 2394 Kotlje pa si boste dne 29.10.2021 lahko odtisnili priložnostni poštni žig.

V prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem je naše Koroško filatelistično društvo postavilo spominsko  razstavo na temo Kulturni dogodki v Kotljah s poudarkom na Kuharjevih dnevih.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so se v Sloveniji uveljavili kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce najrazličnejših vrst izobraževanja, učenja in več generacij. Na območju Koroške je regionalni koordinator 26. TVU Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA, www.lura.si), Koroško filatelistično društvo je kot koordinator projekta na lokalni ravni v poklon 26. TVU pripravilo priložnostni poštni žig (PPŽ), ki bo v sredo, 29. septembra 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške. Istočasno je izšla tudi priložnostna pisemska ovojnica (PPO, KFD 242/2021). Na pošti 2390 Ravne na Koroškem bo od srede, 29. septembra do sobote, 9. oktobra 2021 na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD). Sklop je oblikoval arh. Borut Bončina. Poleg izdaje priložnostnega poštnega sklopa bodo člani društva zainteresiranim v sredo, 29. septembra 2021, med 17. in 20. uro,  na sedežu društva (Prežihova 7 – 1. nadstropje, 2390 Ravne na Koroškem) predstavili najrazličnejše načine zbiranja v filateliji kot načina raziskovanja družbe, družabnosti in zgodovine in vsebine splošnega in specifičnega znanja in vedenja.

Dotisk na kuverti s priložnostnim poštnim žigom

Za podrobni opis same izdaje kliknite na povezavi: POVEZAVA_1 in POVEZAVA_2