V petek, 28. maja 2021, bo Pošta Slovenija izdala priložnostni filatelistični sklop »Slovenija-evropska gastronomske regije 2021«, ki ga sestavlja priložnostna poštna znamka (oblikovanje Edi Berk, fotografija Tomo Jeseničnik), ovitek prvega dne (POŠTA 12/2021) in žig prvega dne (1101 Ljubljana, 28. 5. 2021).

Sloveniji je Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) zaradi njene bogate kulinarične ponudbe, tradicije in kulturne identitete podelil naziv Evropska gastronomska regija 2021. Projekt spodbuja trajnostni razvoj in krepi promocijo slovenske gastronomije v vseh njenih 24 kulinaričnih regijah, katerih meje se razlikujejo od mej statističnih regij. V projekt se s svojimi aktivnostmi, poimenovanimi  Koroška košta, vključuje tudi Koroški pokrajinski muzej. Ker se v letu 2021, posvečenem koroški košti, obhaja tudi 70-letnica Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM, www.kpm.si), bodo s kulinariko povezane dejavnosti potekale tekom celotnega leta v vseh enotah KPM. Sklop PS bo predstavljen istega dne ob 11. uri v prostorih muzejskega razstavišča na gradu Ravne na Ravnah na Koroškem kjer bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (Koroško filatelistično društvo/KFD, www.kfd.si).

KFD je v sodelovanju s KPM ob celoletnem projektu »Koroška košta« in imenovanja  Slovenije »Evropska gastronomska regija 2021«, pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 28. maja 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške.  Istočasno je izšla tudi makismumkarta/MK (KFD 236/2021). Sklop KFD je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik. 

Koroško filatelistično društvo, zanj Borut Bončina

22. maja 1961 so na Prevaljah, ob navzočnosti pisatelja Franceta Bevka, podelili prve bralne značke 119 bralcem. Bralna značka je gibanje nacionalnega pomena, ki skrbi za spodbujanje in ohranjanje bralne kulture od predšolske dobe do odraslosti. Gibanje vse sodelujoče spodbuja k branju, v zadnjem času pa je pomembno tudi z vidika medgeneracijskega povezovanja. Bralcem daje možnost neposrednega stika z ustvarjalci, povezanimi s knjigami. Poseben pomen ima Bralna značka tudi med slovenskimi zamejci, izseljenci in zdomci. Njihovo branje v slovenskem jeziku omogoča ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete. Od 21. marca 2019 je vpisana tudi v razvid nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije. V mesecu marcu 2021 je Pošta Slovenija v počastitev jubileja izdala ilustrirano razglednico in žig prvega dne (ŽPD, 12. 3. 2021, 2391 Prevalje). Na vigred pa je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju z Občino Prevalje (www.prevalje.si), Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje (www.os-fgp.splet.arnes.si) in Društvom Bralna značka-ZPMS (DBZ, www.bralna.znacka.si) pripravilo, v počastitev 60-letnice prve podelitve Bralnih značk, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 21 5. 2021), priložnostno poštno ovojnico (KFD 233/2021), razglednico/maksimum-karto (KFD 234/2021), ilustrirano dopisnico/vabilo (KFD 235/2021) in dvoje osebnih poštnih znamk (nominal A in B). Celoten sklop je oblikoval Borut Bončina.

V Avli Družbenega doma na Prevaljah je Tone Petek (FNK Celje) postavil, v počastitev slovenske besede in slovenskih pisateljev, priložnostno filatelistično razstavo »Slovenska književnost na znamkah«. Razstava bo na ogled do sredine meseca junija 2021.

Kolpingova družina Kotlje praznuje 30.marca 2021, 25. obletnico ustanovitve. Pobudnik ustanovitve je bil tedanji župnik v Kotljah in duhovni vodja Kolpingove zveze Slovenije g.Marjan Plohl. Za prvega predsednika pa je bil izbran Ludvik Lichteneger. Skozi vsa ta leta je Kolpingova družina v Kotljah poznana po svojih aktivnosti, ki so razdeljena čez celo leto. Osrednjo prireditev pa tradicionalno pripravijo na predvečer lepe nedelje v mesecu juliju, kjer pripravijo razstavo s kulturnim programom. Glavna nit pa je predstavitev skritih – neznanih domačih umetnikov, zbirateljev, igralcev, pisce besedil in še kaj se najde…

Ob tej priložnosti smo skupaj z našim društvom pripravili filatelistični komplet, ki ga zaokrožajo: osebna poštna znamka, priložnostni poštni žig in dotisk na kuverti in filatelistična razstava na pošti 2390 Ravne na Koroškem.

Kratek sprehod skozi 25 let delovanja Kolpingove družine Kotlje. –KLIKNI–

Naše društvo ob izidu ilustrirane dopisnice Pošte Slovenije – 60 let Bralne značke, v sodelovanju z Občino Prevalje, društvom Bralna značka Slovenije in Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje, koordinira vse filatelistične aktivnosti pri promoviranju omenjene ilustrirane dopisnice.

Planirana je bila organizacija (s strani KFD in lokalne skupnosti Občine Prevalje) širša javna prireditev promocije omenjene ilustrirane dopisnice, vendar ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pri kulturnih dogodkih še vedno omejujejo večjo organizacijo dogodkov in sicer zbiranje največ 10 ljudi. Odločili smo se, da bomo promocijo dne 11.3.2021 izvedli v obliki novinarske konference, kar je ob upoštevanju ukrepov primerno in zagotovljena bo socialna distanca med udeleženci novinarske konference, saj število udeležencev ne bo presegalo dovoljenega števila. Predstavnik Občine Prevalje, Društva Bralna značka Slovenije, Osnovne šole Franja Goloba Prevalje in Koroškega filatelističnega društva, bo  novinarjem predstavil na novinarski konferenci svoj pogled na izid ilustrirane dopisnice PS in Bralno značko.

Oblikovanje dopisnice – studio Villa Creativa iz Maribora

V avli Občine Prevalje bo na ogled postavljena tudi priložnostna filatelistična razstava na temo »Koroški pisatelji in Bralna značka«. Postavljena bo predvidoma od 11.3.2021 do 31.3.2021 v vitrinah, ki so v lasti Koroškega filatelističnega društva.

Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) ob podpori Župnije Prevalje (www.zupnija-prevalje.si) pripravilo, v počastitev 525-letnice prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 3. 3. 32021).
Istočasno je KFD izdalo tudi priložnostno poštno ovojnico (PPO, KFD 230/2021). PPŽ je oblikoval Peter Močnik, OPD pa Borut Bončina.

Na pošti 2390 Ravne na Koroškem je na ogled priložnostna filatelistična razstava cerkvene tematike (Cerkvene objekti na slovenskih znamkah in priložnostnih žigih).

Podrobnosti o sami izdaji si lahko preberete v priponki — KLIKNI —-

Nekaj besed o zgodovini cerkve pa na tej povezavi — KLIKNI —

Prešernov dan – slovenski kulturni praznik – državni praznik – dela prost dan.

Praznujemo obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

France Prešeren v filateliji, numizmatiki, kartofiliji in na telefonskih karticah

V prvi letošnji izdaji je Pošta Slovenije izdala 6 priložnostnih znamk.

200. obletnica Ljubljanskega kongresa, Voščilna znamka – serija ljubezen, Blaž Kocen – 200. obletnica rojstva, Sodobno klekljanje, Mestna stanovanjska hiša Meksika, Kitajski horoskop – leto bivola

Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD) v navezavi z Filatelistično-numizmatskim klubom Celje (FNK CE) in s pomočjo Občine Šentjur (www.sentjur.si) pripravilo, kot dodatek k priložnostnem filatelističnem sklopu Pošte Slovenije ob 200. obletnici Blaža Kocena, geografa in kartografa (3232 Ponikva, 29. 1. 2021), maksimum-karto (MK)/razglednico (KFD 229/2021). MK je, tako kot priložnostni poštni sklop, oblikoval arh. Borut Bončina. 

Maksimum karta