VOLILNI LETNI OBČNI ZBOR FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 2016

Letošnji volilni zbor članov Filatelistične zveze Slovenije je potekal v veliki dvorani Pošte Ljubljana 1 na Čopovi 11.

Dnevni red zbora je potekal po ustaljenem programu v katerem je bil nov pravilnik častnega razsodišča, razrešeno je bilo staro vodstvo in izvoljen nov izvršni odbor Filatelistične zveze Slovenije ter nadzorni odbor in častno razsodišče. Novo izvoljeni izvršni odbor je po končanem zboru članov na kratkem sestanku potrdil dozdajšnjega predsednika dr. Petra Suhadolca za nov mandat.

V drugem delu zbora članov po razglasitvi rezultatov volitev je bila še razglasitev in podelitev priznanj zaslužnim posameznikom ter razglasitev rezultatov ocenjevanja aktivnosti društev v letih 2014 in 2015, kjer je naše društvo prejelo nagrado za odlično drugo mesto.

Pri podelitvi priznanj so člani našega društva prejeli naslednja priznanja:

Boštjan Gorenšek – Diplomo Lovrenca Koširja

Borut Bončina – Diplomo Lovrenca Koširja

Izidor Jamnik – Bronasto odličje Lovrenca Koširja

Jože Keber – Srebrno odličje Lovrenca Koširja

Marjan Merkač – Zlato odličje Lovrenca Koširja