Šentanel – KFD

V nadaljevanju je prikazan celoten sklop izdaje:

Maksimum karta, priložnostni poštni žig, dotisk na kuverti in osebna znamka

(v uporabi pa so bile tudi kuverte s ostalimi rednimi in priložnostnimi poštnimi znamkami)