Rudnik v Mežici – nova znamka

Spoštovani,

z veseljem vas obveščamo, da bo v petek, 17. marca 2017,  ob 12. uri v vpadniku rudišča Moring v Rudniku v Mežici predstavitev poštnega sklopa Pošte Slovenije na temi »Turizem« v počastitev Rudnika v Mežici oziroma Podzemlja Pece kot finalista pobude EDEN (European Destination of Exellence – evropska destinacija odličnosti).

Koroško filatelistično društvo se veseli, da je širše okolje prepoznalo kvalitetno preobrazbo (=re-use) nekdanje »umazane« industrije (Rudnik svinca in cinka v Mežici) v storitev »zelene« ustvarjalnosti (Podzemlje Pece) in jo počastilo z izdajo priložnostne poštne znamke, ovitka prvega dne in priložnostnega poštnega žiga prvega dne.

Ponosni smo na svoje sonarodnjake, ustvarjalce tega izjemnega preoblikovanja, saj Turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece, ki je nastal l. 1997,  omogoča v nekaterih opuščenih rudiščih zaprtega Rudnika svinca in cinka v Mežici, ogled podzemnega sveta peš, s kolesi ali kanujem. Vzporedno s širitvijo lastne turistične ponudbe so vstopali v mednarodna sodelovanja in bili pobudniki čezmejnega Geoparka Karavanke/Karawanken, dobitnika Jakoba, nagrade skupnosti Alpe-Jadran za inovativen turistični program za aktivni dopust v naravnem okolju za leto 2017. Med ostalim so prejeli par slovenskih nagrad, bili nominiranci za Evropski muzej 2007 in finalisti projekta EDEN 2011.

Podzemlje Pece ponosno, a drugače, nadaljuje zgodovinska pričevanja o rudarjenju v Mežiški dolini, zapisano v pismu notranje  avstrijske dvorne komore vrhovnemu rudarskemu mojstru Davidu Suškemu v Celovcu (14. 4. 1644) in listina cesarske rudarske sodnije v Brežah (12. 1. 1665), s katerodovoljuje Sigmundu Otenfelškemu odkopavanje svinčenega sijajnika. Slednji datum se pojmuje kot začetek nepretrganega rudarjenja v zgornji Mežiški dolini, kjer je bila l. 1809 v Mežici ustanovljena prva večja rudarska družba Bruner-Kompoš. V več kot tristoletni zgodovini so rudarji do decembra 1994, ko je bila proizvodnja zaustavljena, odkopali več kot 19 milijonov ton in izkopali več kot 900 km rovov, v delu katerih danes poustvarja Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej.

Sočasno z izdanim filatelističnim sklopom Pošte Slovenije izdaja Koroško filatelistično društvo v čast Podzemlja Pece lasten filatelističen sklop, sestavljen iz priložnostne poštne ovojnice (KFD 154/2017), maksimum-karte (KFD 155/2017) in specialnega žiga, ki bo “spremljal” vse pošiljke iz podzemlja Pece, oddane med 12. in 14. uro v petek, 17. marca 2017, na izpostavljenem okencu pošte 2392 Mežici, postavljenem v vpadniku rudišča Moring (na koti 505,80 m NMV).

Maksimu-karto krasi fascinantna fotografija kajakašev v turkiznih vodah rovov Podzemlja Pece in je delo našega fotografa Toma Jeseničnika, od čigar zelo obiskane razstave »Fotografija in filatelija: Tomo Jeseničnik« v galeriji Koroške osrednje knjižnice na Ravnah je minilo samo par tednov in nadaljuje se plodno sodelovanje KFD s fotografom, ki s svojim prefinjenim vidom desetletja vestno in plodno beleži tudi svet podzemlja.

 

KFD z izdano maksimum-karto/razglednico, specilanim žigom in kuverto do- in nad-grajuje priložnostno poštno znamko Pošte Slovenije.

V prostorih Info centra podzemlja Pece na Glančniku 8 v Mežici pa je dogodku v poklon postavljena priložnostna filatelistična razstava, delo članov KFD Jožeta Kebra in Petra Močnika.

Prisrčno vabljeni v čarni in čarobni svet podzemlja in kipenja energije in ustvarjalnosti!

Zapisal: Arh. Borut Bončina, KFD