Pregled zadnjih projektov skozi roke in odziv…

Skozi galerijo lahko vidite, kako smo pripravljali zadnje projekte:

 • MEDNARODNI DAN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
  2394 KOTLJE – 21.5.
 • LJUBA PRENNER
  2391 PREVALJE – 23.6.
  2380 SLOVENJ GRADEC – 23.6.

   

 • 130 let GASILSTVA v ČRNI NA KOROŠKEM
  2393 ČRNA NA KOROŠKEM – 24.6

   

 • 25 LET SAMOSTOJNOSTI – HOLMEC
  2390 RAVNE NA KOROŠKEM 28.6.