Predavanje Bojan Bračič

1. redno mesečno srečanje članov KFD s predavanjem predsednika FZS – Filatelistična zveza Slovenije Bojana Bračiča.
Tema predavanja – priprava tematskega tekmovalnega eksponata.
Po končanem predavanju pa se je pojavilo še mnogo vprašanj, razlag in odgovorov ter pridobljenih novih znanj.