Izdaja znamk in dopisnic – MAJ 2015

Izdaja slovenskih znamk in dopisnic MAJ 2015