Filatelistična razstava in literarni večer na turističnem tednu

V ponedeljek 10. avgusta zvečer se je spored 60.Koroškega turističnega tedna ob 19.uri ustavil pri filatelistični razstavi našega društva in literarnem večeru. Na filatelistični razstavi so poleg znamk, maksimum kart (razglednica + žig + znamka), dopisnic, dotiskanih kuvert razstavljene še razglednice Črne na Koroškem in Uršlje gore skozi čas. Člani smo obiskovalcem z veseljem podrobneje predstavili posamezne eksponate, kjer so ljudje takoj opazili, da filatelija niso samo znamke, ampak je tukaj povezanega veliko različnega znanja zbiralcev zloženega v eni mali zbirki.

Na literarnem večeru pa so se predstavili vsi pisci, pesniki in zbiralci etnološkega izročila iz Črne in okolice, ki so v svojih delih prav tako predstavili zgodovino ali kar koli povezano s Črno na Koroškem in okoliškimi zaselki. Glede na število različnih avtorjev so si obiskovalci bili enotni, da v Črni še dolgo v prihodnje ne bo problema organizirati literarnega večera saj so kar sami avtorji že napovedali kaj pripravljajo za v prihodnje.