5. festival solzic na pošti 2394 in v Punktu Kotlje

5. Festival solzic – Koroško filatelistično društvo je dodalo še svoj kamenček v mozaik praznovanja.

S pomočjo filatelije in pošte Slovenije je bil spet Festival solzic poslan v svet.