Category: Neuvrščeni

Kolpingova družina Kotlje praznuje 30.marca 2021, 25. obletnico ustanovitve. Pobudnik ustanovitve je bil tedanji župnik v Kotljah in duhovni vodja Kolpingove zveze Slovenije g.Marjan Plohl. Za prvega predsednika pa je bil izbran Ludvik Lichteneger. Skozi vsa ta leta je Kolpingova družina v Kotljah poznana po svojih aktivnosti, ki so razdeljena čez celo leto. Osrednjo prireditev pa tradicionalno pripravijo na predvečer lepe nedelje v mesecu juliju, kjer pripravijo razstavo s kulturnim programom. Glavna nit pa je predstavitev skritih – neznanih domačih umetnikov, zbirateljev, igralcev, pisce besedil in še kaj se najde…

Ob tej priložnosti smo skupaj z našim društvom pripravili filatelistični komplet, ki ga zaokrožajo: osebna poštna znamka, priložnostni poštni žig in dotisk na kuverti in filatelistična razstava na pošti 2390 Ravne na Koroškem.

Kratek sprehod skozi 25 let delovanja Kolpingove družine Kotlje. –KLIKNI–

Naše društvo ob izidu ilustrirane dopisnice Pošte Slovenije – 60 let Bralne značke, v sodelovanju z Občino Prevalje, društvom Bralna značka Slovenije in Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje, koordinira vse filatelistične aktivnosti pri promoviranju omenjene ilustrirane dopisnice.

Planirana je bila organizacija (s strani KFD in lokalne skupnosti Občine Prevalje) širša javna prireditev promocije omenjene ilustrirane dopisnice, vendar ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pri kulturnih dogodkih še vedno omejujejo večjo organizacijo dogodkov in sicer zbiranje največ 10 ljudi. Odločili smo se, da bomo promocijo dne 11.3.2021 izvedli v obliki novinarske konference, kar je ob upoštevanju ukrepov primerno in zagotovljena bo socialna distanca med udeleženci novinarske konference, saj število udeležencev ne bo presegalo dovoljenega števila. Predstavnik Občine Prevalje, Društva Bralna značka Slovenije, Osnovne šole Franja Goloba Prevalje in Koroškega filatelističnega društva, bo  novinarjem predstavil na novinarski konferenci svoj pogled na izid ilustrirane dopisnice PS in Bralno značko.

Oblikovanje dopisnice – studio Villa Creativa iz Maribora

V avli Občine Prevalje bo na ogled postavljena tudi priložnostna filatelistična razstava na temo »Koroški pisatelji in Bralna značka«. Postavljena bo predvidoma od 11.3.2021 do 31.3.2021 v vitrinah, ki so v lasti Koroškega filatelističnega društva.

Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) ob podpori Župnije Prevalje (www.zupnija-prevalje.si) pripravilo, v počastitev 525-letnice prve omembe cerkve sv. Barbare na Prevaljah, priložnostni poštni žig (PPŽ, 2391 Prevalje, 3. 3. 32021).
Istočasno je KFD izdalo tudi priložnostno poštno ovojnico (PPO, KFD 230/2021). PPŽ je oblikoval Peter Močnik, OPD pa Borut Bončina.

Na pošti 2390 Ravne na Koroškem je na ogled priložnostna filatelistična razstava cerkvene tematike (Cerkvene objekti na slovenskih znamkah in priložnostnih žigih).

Podrobnosti o sami izdaji si lahko preberete v priponki — KLIKNI —-

Nekaj besed o zgodovini cerkve pa na tej povezavi — KLIKNI —

Prešernov dan – slovenski kulturni praznik – državni praznik – dela prost dan.

Praznujemo obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

France Prešeren v filateliji, numizmatiki, kartofiliji in na telefonskih karticah

V prvi letošnji izdaji je Pošta Slovenije izdala 6 priložnostnih znamk.

200. obletnica Ljubljanskega kongresa, Voščilna znamka – serija ljubezen, Blaž Kocen – 200. obletnica rojstva, Sodobno klekljanje, Mestna stanovanjska hiša Meksika, Kitajski horoskop – leto bivola

Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD) v navezavi z Filatelistično-numizmatskim klubom Celje (FNK CE) in s pomočjo Občine Šentjur (www.sentjur.si) pripravilo, kot dodatek k priložnostnem filatelističnem sklopu Pošte Slovenije ob 200. obletnici Blaža Kocena, geografa in kartografa (3232 Ponikva, 29. 1. 2021), maksimum-karto (MK)/razglednico (KFD 229/2021). MK je, tako kot priložnostni poštni sklop, oblikoval arh. Borut Bončina. 

Maksimum karta

Z željo, da vsem, ki ste #ostalidoma in ustvarjali nove eksponate, omogočimo vaš izdelek prikazati javnosti in v upanju, da bomo preko poletja premagali ta nesrečni virus, objavljamo jubilejno deseto enovitrinsko razstavo – DesetoOkno Kranj 2021, ki bo postavljena v Gorenjskem muzeju v Kranju od 9. do 18. septembra letos.
Seznanite se s Pravilnikom razstave in se prijavite v roku

PRAVILNIK — in — PRIJAVNICA

Nastopilo je novo leto 2021 in tako si posamezniki na začetku leta zadajo različne naloge, zahteve, ki se jih bodo držali v novem letu.

Pri naši filateliji pa je to lahko začetek priprave nove zbirke, nadgradnja obstoječe ali kar začetek nove…

Lep prispevek, ki ga je na spletu objavil g. Primož Čebulj iz FD Lovrenc Košir govori o Slovencih na tujih znamkah, ki spada v t.i. zbirko SLOVENIKA je lahko ena ideja za povečanje oz. razširitev zbiranja.

Malo pred Božičem, točneje 23.12.2020 nas je zapustil naš dolgoletni član, Filip Merkač. Njegovo članstvo v našem klubu se je nepreklicno izteklo in pustil je globok pečat. Spomin nanj bo v našem društvu živel naprej. Bil je član društva več kot 50 let in je s svojim dolgoletnim delovanjem v organih društva  veliko pomagal pri ohranjanju društvenih aktivnosti.

Filip Merkač – Lipi

V težkih 80-tih letih, točneje od 1984 do 1987 je prevzel tudi vodenje društva. Kot predsednik je poskrbel, da dejavnost takrat ni zamrla.

Obkrožen z ostalimi predsedniki društva.

S filatelijo je »okužil« mnoge mlajše člane, jih usmerjal pri prevzemanju pomembnih funkcij v društvu in se veselil, ko je društvu doživelo razcvet pod njegovim tihim mentorstvom.

Njegove zbirke so bile razstavljane že v obdobju, ko se je pri nas tematska filatelija šele uveljavljala. V tistih časih, ko je bila za nas Ljubljana prometno še neizmerno daleč, je že bil pobudnik za ogled razstav.  Kot zanesljiv šofer je zapeljal člane društva celo do Prage na razstavo. Z veseljem je še v letih od 2015 do 2017 razstavljal svojo zbirko bratov Kuhar in Kotelj na Kuharjevih dnevih in nam ponosno predstavil prav vsak eksponat v zbirki. Nenazadnje se je spoprijateljil tudi z osebnimi znamkami in bil pobudnik dveh znamk, Solzic in Ivana Kuharja.

Prejem ene izmed zahval na Kuharjevih dnevih

Za svojo delo je prejel tudi Zahvalo Filatelistične zveze Slovenije za pomemben prispevek v filateliji. Prejel je tudi več zahval društva ob različnih priložnostih, zadnjo v letu 2019 ob praznovanju 70-letnice delovanja KFD.

V krogu svojih kolegov iz “domačega” Koroškega filatelističnega društva – ob 70. letnici KFD

Ob izgubi našega člana izrekam družini globoko in iskreno sožalje.

Jože Keber – Predsednik Koroškega filatelističnega društva

Tradicionalna božična izdaja našega društva se nadaljuje že od leta 1999 in tako bo 24.12.2020 na pošti 2394 Kotlje v uporabi priložnostni poštni žig.Dotisk na kuverti pa je nastal v sodelovanju z Koroškimi klekljaricami – avtorica čipke na slikovni podlagi je Terezija Kordež.

KFD 228/2020 – 24.12.2020 – 2394 KOTLJE