Category: Neuvrščeni

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so se v Sloveniji uveljavili kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce najrazličnejših vrst izobraževanja, učenja in več generacij. Na območju Koroške je regionalni koordinator 26. TVU Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA, www.lura.si), Koroško filatelistično društvo je kot koordinator projekta na lokalni ravni v poklon 26. TVU pripravilo priložnostni poštni žig (PPŽ), ki bo v sredo, 29. septembra 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške. Istočasno je izšla tudi priložnostna pisemska ovojnica (PPO, KFD 242/2021). Na pošti 2390 Ravne na Koroškem bo od srede, 29. septembra do sobote, 9. oktobra 2021 na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (KFD). Sklop je oblikoval arh. Borut Bončina. Poleg izdaje priložnostnega poštnega sklopa bodo člani društva zainteresiranim v sredo, 29. septembra 2021, med 17. in 20. uro,  na sedežu društva (Prežihova 7 – 1. nadstropje, 2390 Ravne na Koroškem) predstavili najrazličnejše načine zbiranja v filateliji kot načina raziskovanja družbe, družabnosti in zgodovine in vsebine splošnega in specifičnega znanja in vedenja.

Dotisk na kuverti s priložnostnim poštnim žigom

Za podrobni opis same izdaje kliknite na povezavi: POVEZAVA_1 in POVEZAVA_2

Koroško filatelistično društvo (KFD) vas vabi, v sodelovanju s Pošto Slovenije (www.posta.si in BILTENI), Občino Mežica (www.mezica.si), Kinološko zvezo Slovenije (KZS, www.kinoloska.si) in Lovskim društvom Peca Mežica (LDPM), v petek, 24. septembra 2021, ob 11. uri, v prostore Tržnice Mežica (Trg svobode 2a, 2392 Mežica), na javno predstavitev priložnostne poštne znamke Koroški žigec iz serije znamk PS »Živalstvo – psi v službi človeka«. KFD je, kot dopolnitev sklopa PS pripravilo maksimum-karta (MK, KFD 241/2021) in priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 24. septembra 2021, v uporabi na pošti 2392 Mežica. V bližnji avli Občine Mežica (Trg svobode 1, 2392 Mežica) bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je na temo Psi na znamkah Pošte Slovenije postavil Jože Keber (KFD). Na predstavitvi sklopov bodo prisotni tudi psi/koroški žigci in lovci – njihovi rejci. MK je oblikoval arh. Borut Bončina (KFD), priložnostni poštni žig pa Peter Močnik (KFD).

Podobnosti o sami izdaji in predstavitvi si lahko prebere na spodnjih treh povezavah:

—– Koroški žigec —– , —– Promocija v Mežici —– , —– Predstavitev —–

Koroško filatelistično društvo, zanj  Borut Bončina

Koroško filatelistično društvo je pripravilo, s pomočjo arhitekta Boruta Bončine, maksimum-karto (MK/razglednico, KFD 241/2021) kot dodatek k priložnostnem filatelističnem sklopu Pošte Slovenije (PS in BILTEN PS), bo izdan v čast podelitve velikega kristalnega globusa Niki Križnar, zmagovalki svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2020/2021. Žig prvega dne bo na voljo v petek, 24. 9. 2021, na pošti 4224 Gorenja vas. MK je, tako kot priložnostni poštni sklop PS, oblikoval arh. Borut Bončina.

Ustvarjalen po-ZDRAV!

Na dodani povezavi si lahko preberete še nekaj podrobnosti o sami izdaji. — KLIKNI —

V Kranju poteka enovitrinska razstava DesetoOkno 2021.

V letošnjem letu jo lahko spremljate tudi preko spodnje digitalne povezave, kjer si lahko ogledate vse razstavljene eksponate. — Kliknite na povezavo — https://fzs.si/desetookno-kranj-2021/

Med vsemi 46 razstavljenimi sta dva eksponata gospoda Ericha Sorniga (razstavljalec na MAKSI RAVNE), ki sta zanimiva za našo okolico – predvsem za zgodovino Prevalj. (Postgeschichte Prävali 1863-1918 in Prävali in alten Ansichten)

S 1. julijem je Pošta Slovenije uvedla t.i. “PREDNOSTNO PISMO”

Podrobnosti o samih pogojih si lahko preberete na spodnji povezavi.

https://www.posta.si/landing/prednostne-in-neprednostne-posiljke

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je konec leta 2020 objavila nov Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve ( Ur. l. RS, št. 137/2020), ki začne veljati 1. 7. 2021 in uvaja prenos pisemskih pošiljk dveh hitrosti. V skladu z novim splošnim aktom uvajamo ločevanje pošiljk na prednostne in neprednostne pošiljke. Roki prenosa se zaradi navedenih sprememb ne bodo podaljšali, bodo pa uporabniki imeli možnost izbire med sedanjim nivojem kakovosti. (vir – povzeto iz strani – https://www.posta.si/landing/prednostne-in-neprednostne-posiljke)

Cenik v notranjem prometu

Standardno pismo (znamka s črkovno oznako A) 0,62 EUR
Standardno pismo prednostno 0,67 EUR
Navadno pismo do 50 g (znamka s črkovno oznako B) 0,79 EUR
nad 50 g do 100 g 0,91 EUR
nad 100 g do 250 g 1,16 EUR
Navadno pismo prednostno do 50 g 0,85 EUR
nad 50 g do 100 g 0,99 EUR
nad 100 g do 250 g 1,24 EUR
Priporočeno pismo do 20 g 1,95 EUR
nad 20 g do 100 g 2,02 EUR
nad 100 g do 250 g 2,18 EUR
Priporočeno pismo prednostno do 20 g 2,05 EUR
nad 20 g do 100 g 2,14 EUR
nad 100 g do 250 g 2,32 EUR

Cenik v mednarodnem prometu

Standardno pismo (znamka s črkovno oznako C) 1,33 EUR
Navadno pismo do 50 g (znamka s črkovno oznako D) 1,46 EUR
nad 50 g do 100 g 1,90 EUR
nad 100 g do 250 g 2,6 EUR
Priporočeno pismo do 20 g 6,3 EUR
nad 20 g do 100 g 6,65 EUR
nad 100 g do 250 g 7,15 EUR

(vir: – www.posta.si)

Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem (KPM, www.kpm.si) pripravilo, v počastitev 70-letnice delovanja KPM, priložnostni poštni žig, ki bo v četrtek, 1. julija 2021, v uporabi na pošti 2380 Slovenj Gradec. Istočasno je izšel tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljata  razglednica/maksimum-karta in osebna poštna znamka.

Maksimum karta — razglednica + osebna znamka + priložnostni poštni žig

V četrtek, 1. julija 2021 bo ob 11. uri v muzejski recepciji na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu predstavitev priložnostnega poštnega sklopa in obletnice 70-letnice KPM.

KFD je v partnerstvu z Filatelističnim društvom Slovenj Gradec (FD SG) in Filatelističnim društvom Drava Muta-Vuzenica (FD DRAVA , www.fd-drava.si) pripravilo še priložnostno pisemsko ovojnico.

Dostik na pisemski ovojnici

Celoten sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik.

Priložnostni poštni žig

Dogodek zaokrožujejo tri priložnostne filatelistične razstave – v prostorih Muzejskega razstavišča na gradu Ravne, v prostorih Muzeja Slovenj Gradec in v prostorih Muzeja Radlje ob Dravi.

Koroško filatelistično društvo, Filatelistično društvo Slovenj Gradec in Filatelistično društvo Drava Muta-Vuzenica

Obveščamo vas, da je Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) v sodelovanju z Občino Prevalje (www.prevalje.si), ob tridesetletnici prve izbojevane zmage za samostojno Republiko Slovenijo, ki se je odvila v jutranjih urah 28. junija 1991 na nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Holmec, pripravila priložnostni poštni žig, ki bo v ponedeljek, 28. junija 2021, v uporabi na pošti 2391 Prevalje. Istočasno je izšla priložnostna poštna ovojnica. Priložnostni filatelistični sklop je oblikoval arh. Borut Bončina (KFD). V prostorih Avle Družbenega doma Prevalje bo na ogled priložnostna filatelistična razstava »Za Koroško zaslužni!«, ki jo je postavil Marjan Merkač (KFD).

V petek 28.5. je potekala predstavitev in promocija ob izdaji nove priložnostne znamke Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 v Koroškem pokrajinskem muzeju – enota Ravne na Koroškem

V petek, 28. maja 2021, bo Pošta Slovenija izdala priložnostni filatelistični sklop »Slovenija-evropska gastronomske regije 2021«, ki ga sestavlja priložnostna poštna znamka (oblikovanje Edi Berk, fotografija Tomo Jeseničnik), ovitek prvega dne (POŠTA 12/2021) in žig prvega dne (1101 Ljubljana, 28. 5. 2021).

Sloveniji je Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) zaradi njene bogate kulinarične ponudbe, tradicije in kulturne identitete podelil naziv Evropska gastronomska regija 2021. Projekt spodbuja trajnostni razvoj in krepi promocijo slovenske gastronomije v vseh njenih 24 kulinaričnih regijah, katerih meje se razlikujejo od mej statističnih regij. V projekt se s svojimi aktivnostmi, poimenovanimi  Koroška košta, vključuje tudi Koroški pokrajinski muzej. Ker se v letu 2021, posvečenem koroški košti, obhaja tudi 70-letnica Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM, www.kpm.si), bodo s kulinariko povezane dejavnosti potekale tekom celotnega leta v vseh enotah KPM. Sklop PS bo predstavljen istega dne ob 11. uri v prostorih muzejskega razstavišča na gradu Ravne na Ravnah na Koroškem kjer bo na ogled priložnostna filatelistična razstava, ki jo je postavil Jože Keber (Koroško filatelistično društvo/KFD, www.kfd.si).

KFD je v sodelovanju s KPM ob celoletnem projektu »Koroška košta« in imenovanja  Slovenije »Evropska gastronomska regija 2021«, pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 28. maja 2021 v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroške.  Istočasno je izšla tudi makismumkarta/MK (KFD 236/2021). Sklop KFD je oblikoval arh. Borut Bončina, so-avtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik. 

Koroško filatelistično društvo, zanj Borut Bončina