Archives

Vabimo vas na odprtje razstave ob 90. obletnici Ustanovitve Filatelističnega kluba v Mariboru, katerega tradicijo nadaljuje Filatelistično društvo Maribor.

Na razstavi bo z razpoložljivimi dokumenti prikazana aktivnost kluba oziroma društva pred uradno ustanovitvijo in po ustanovitvi do danes. Razstavljena bo tudi zbirka priložnostnih ovitkov in priložnostnih poštnih žigov, ki jih je založilo in izdalo društvo od leta 1936 do danes.

Ob 125. obletnici rojstva dr. Franca Sušnika, za Koroško zaslužnega moža, bo Koroško filatelistično društvo v sodelovanju s Koroškim domoljubnim društvom Franjo Malgaj in Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, izdalo priložnostni filatelistični sklop, sestavljen iz priložnostnega poštnega žiga in dotiska na priložnostno pisemsko ovojnico.

Znamenit Korošec, rojen 14. 11. 1898, znan predvsem kot humanist, bo prikazan kot Maistrov borec, ki je v prelomnih časih po I. svetovni vojni v Mežiški dolini s činom podporočnika poveljeval Narodni straži, enoti za varovanje lastnine in premoženje prebivalcev, ustanovljeni hkrati z Narodnim svetom za Mežiško dolino. Slednji je v občinah Tolsti vrh, Guštanj, Kotlje, Prevalje, Št. Danijel, Mežica, Črna in Libeliče 1. 11. 1918 prevzel začasno upravo in jih upravljal vse do občinskih volitev leta 1923. Priložnostni filatelistični sklop zaokrožujeta priložnostni filatelistični razstavi, ki ju je na temo »Za Koroško zaslužni!« v prostorih izposoje KOK Ravne in pošte 2390 Ravne na Koroškem postavil Jože Keber (KFD).

Podrobnosti o sami izdaji. —- KLIKNI —-

Vložni list s podatki o izdaji in Francu Sušniku —- KLIKNI —-

“Ob letošnji 125. obletnici rojstva dr. Franca Sušnika, za Koroško zaslužnega moža, bo Koroško filatelistično društvo ob podpori Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj in Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem pripravilo priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavlja priložnostni poštni žig in dotisk na pisemsko ovojnico. Priložnostni poštni žig bo v uporabi v torek, 14. novembra 2023 na pošti 2390 Ravne na Koroškem.”

Dan reformacije 31.10. v Sloveniji praznujemo kot državni praznik in dela prost dan. Ta dan je posvečen reformaciji, ki je nam prinesla prvo tiskano knjigo in slovnico ter posledično slovenski knjižni jezik. Največji predstavniki tega časa so bili pri nas Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Adam Bohorič.

Tudi v zbirateljstvu imamo možnost to obdobje posebej predstaviti s kakšno zbirko in tako obogatiti naše znanje.

Pet članov našega Koroškega filatelističnega društva se nas je odpravilo v Trbiž na ogled 26. mednarodne filatelistične razstave Alpe Adrija v Trbižu. Na razstavi smo si lahko ogledali 105 eksponatov zbiralcev v 377 vitrinah. Vzporedno razstavi ves čas poteka srečanje zbirateljev, trgovcev in predstavitev posameznih pošt, ki so s svojo pestrostjo in količino materiala, ki je bil na voljo za oglede in posledično za nakupe zelo presenetili naša dva člana…

Naše medgeneracijsko druženje je dokaz, kako se lahko družijo in širijo svoja znanja med seboj starejši in mladi, ki jih zanima enak hobij – filatelija.

Med stojnicami pošt smo obiskali tudi našo Pošto Slovenije (https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija), ki sta jo vodila ga. Aneli Čančer in g. Darko Lončarič.

http://www.alpeadria.eu/exhibitions/2023/tarvisio-2023.html

Pred 101. letom, slaba štiri leta po končanju I. svetovne vojne in dve leti po izvedenem koroškem plebiscitu, so bile Libeliče dokončno priključene k matici. V petek, 29. septembra 2023, bo na pošti 2372 Libeliče v obeležitev 150. obletnice rojstva župnika in domoljuba Antona Vogrinca, za Koroško zaslužnega moža, poleg rednih dnevnih žigov v uporabi tudi priložnostni poštni žig.  Žig bo izšel v sodelovanju Koroškega filatelističnega društva in Javnega zavoda Dravit Dravograd. Poleg priložnostnega poštnega žiga pa bo sodelovanju z Občino Dravograd izdana tudi maksimum karta in osebna poštna znamka. Sklop, ki ga zaokrožujeta še priložnostna pisemska ovojnica in priložnostna filatelistična razstava Marjana Merkača (člana KFD) v prostorih TIC Dravograd (Trg 4. julija 50, 2370 Dravograd), je oblikoval arh. Borut Bončina, portret Antona Vogrinca je zrisal Marjan Merkač.

Podrobnosti o sami izdaji —- KLIKNI —-

MC karta
Osebna znamka in PPŽ
Kuverta, osebna znamka in PPŽ
Hrbtna stran MC karte
Uporabljena priložnostna poštna znamka
Kuverta z priložnostno poštno znamko in PPŽ

Koroško filatelistično društvo nadaljuje izdajo priložnostnih filatelističnih sklopov na temo »Za Koroško zaslužni mož!«, kjer se predstavljajo zgodovinsko neizpostavljene osebnosti, ki pa so pomembno pripomogle k dvigu kulturnega in političnega življenja na Koroškem oziroma v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini ter Sloveniji nasplošno. Med takšne ljudi sodijo Franjo Golob, Vinko Moederndorfer, Herman Vogel, dr. Ljuba Prenner, Janko Gačnik, Andrej Oset, Rudolf Galob,… Pri Libeličah pa gre nasplošno za fenomen, da se je do sedaj vselej obhajal zgolj dogodek – bodisi obhajanje plebiscita oziroma priključitve Libelič matični domovini – ljudje/akterji dogodka kot taki pa niso bili predstavljeni/izpostavljeni, vsaj ne kot posamezniki.  Istočasno pa se pri Libeličah znova nastavilo matematično zaporedje, kot se nam je »pozegnalo« pri obletnicah pošt Mežiške doline – vsako leto pet let zapored dogodek, ki je smiselno povezan z ostalimi. V primeru Libelič bi bili štirje zaporedni dogodki in prva obeležitev vodilnega dogodka, to je 100-letnice priključitve Libelič k matični domovini, je bila že izvedena v letu 2022 (petek, 30. 9.); le tej bi sledili še trije dogodki. Letos (2023) z izvrstno zastopanim priložnostnim filatelističnim sklopom (priložnostni poštni žig, osebna poštna znamka, maksimum karta in priložnostna pisemska ovojnica) obeležujemo 150. obletnica rojstva Antona Vogrinca (petek, 29. 9. 2023), enega od treh najbolj izpostavljenih akterjev priključitve Libelič k matici. Bilo bi zgodovinsko, filatelistično in etnološko izvrstno, če bi lahko v letu 2024 (ponedeljek, 30. 9.) filatelistično obeležili 145. obletnica rojstva drugega libeliškega zaslužneža, slovenskega šolnika in rodoljuba Rudolfa Mencina. V letu 2025 pa bi lahko obeležili 150. obletnica rojstva (ponedeljek, 29. 9. 2025) nadučitelj, kulturno-prosvetnega delavca  in rodoljuba Janka Gačnika. Pri njem je potrebno izpostaviti/poudariti, da je bil Janko Gačnik v Guštajnu/Ravnah na Koroškem v letu 2015 filatelistično predstavljen kot oseba, ki je zelo veliko doprinesla k življenju na Ravnah na Koroškem in ne zaradi svojega doprinosa v Libeličah oziroma na Slovenskem.

Priložnostni filatelistični sklop posvečen 130-letnici rojstva Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca.

Koroško filatelistično društvo (KFD) je v letu, ob 130-letnici rojstva Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem, pripravilo priložnostni poštni žig (2394 Kotlje, 10. 8. 2023) in priložnostno pisemsko ovojnico (KFD 270/2020). Sklop je oblikoval arhitekt Borut Bončina in ga oblično navezal na celostno grafično podobo, ki jo je za občino Ravne na Koroškem izvedel Rok Medvešek in ki spremlja vse dogodke v letošnjem Prežihovem letu.

Filatelistični sklop zaokrožata priložnostni filatelistični razstavi Jožeta Kebra (KFD) na pošti 2390 Ravne na Koroškem in Marjana Merkača (KFD) v prostorih avle Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne.

V ponedeljek, 10. julija 2023, bo na pošti 6104 Koper/Capodistria v obeležitev izida priložnostnega filatelističnega sklopa »Euromed Postal – Festivali Mediterana« poleg rednih dnevnih žigov v uporabi tudi poštni žig prvega dne. Sklop je sestavljen iz priložnostne poštne znamke (nominala D), pole 25 poštnih znamk, ovitka prvega dne (POŠTA 17/2023) in poštnega žiga prvega dne (6104 Koper/Capodistria, 10. 7. 2023). Koroško filatelistično društvo (KFD, www.kfd.si) je v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper (www.visitkoper.si) pripravilo maksimum karta (KFD 269/2023) kot dodatek k zadevnemu priložnostnem filatelističnem sklopu. Filatelistični sklop PS in maksimum karto KFD je oblikoval arhitekt Borut Bončina (KFD).

Priložnostni poštni žig in priložnostna poštna znamka Euromed postal 2023
Maksimum karta

Združenje Euromed Postal – PUMed  je interesno regionalno združenje poštnih operaterjev iz držav mediteranskega področja. Pošta Slovenije je med njegovimi ustanovnimi članicami. Članstvo v organizaciji, ki zastopa in promovira interese poštnih operaterjev Sredozemlja, prinaša razen poglobitve poslovnega sodelovanja in vzpostavitve dialoga z drugimi poštnimi operaterji v regiji tudi možnost izboljševanja kakovosti, razvoj in trženje novih skupnih storitev in skupne izdaje znamk. Letošnja skupna tema filatelističnih sklopov poštnih operaterjev, članov združenja Euromed Postal, so Festivali Mediterana. Altroke Istra Gourmet Festival je odlična priložnost za okušanje istrske kulinarike. Gre za sklop dogodkov, ki se običajno odvijajo med majem in septembrom vsak zadnji četrtek v mesecu na različnih mestnih in podeželskih lokacijah destinacije Koper. Festival organizira Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. Kot motiv za znamko filatelističnega sklopa je oblikovalec izbral bakala oziroma namaz, pripravljen iz sušene ribe, za ilustracijo ovitka prvega dne/kuverte  pa sardele na žaru.

Pola znamk
Hrbtna stran maksimum karte

Podrobnosti o sami izdaji si lahko preberete na povezavi — KLIKNI —