Obveščamo vas, da sta Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj in Koroško filatelistično društvo, v počastitev 100. obletnice smrti Franja Malgaja, borca za severno mejo in osvoboditelja Mežiške doline, pripravili priložnostni filatelistični sklop (www.kfd.si/), ki ga sestavljata priložnostna pisemska ovojnica in priložnostni poštni žig, ki bo v soboto, 4. maja 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2390 Ravne na Koroškem. Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD) v prostorih avle Mestne hiše Ravne, je oblikoval arh. Borut Bončina; soavtor priložnostnega poštnega žiga Peter Močnik.

Letošnji dogodek je nadgrajen z odkritjem spominske plošče Andreju Osetu, Malgajevem prijatelju in rojaku, guštanjskem veljaku, predsedniku Narodnega sveta za Mežiško dolino (od leta 1918 pa vse do občinskih volitev leta 1923), človeku, ki je Malgaja in njegove soborce v novembru 1918 osebno povabil na Koroško. Odkritje spominske plošče, vzidane na zahodno steno nekdanje Osetove polnilnice slatine na Kumrovem (Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem 2, 2390 Ravne na Koroškem), bo v soboto, 4. maja 2019, ob 10. uri.

Dotisk na kuverti s priložnostnim poštnim žigom in osebno znamko

Podrobnosti o izdaji — KLIKNI —

Vložni list v kuverti s podrobnostmi o Franju Malgaju — KLIKNI —

Z velikim veseljem sporočamo in obveščamo, da sta Jazz Ravne (www.jazzRavne.si) in Koroško filatelistično društvo v počastitev 30. aprila, mednarodnega dneva jazza, pripravila priložnostni poštni žig (2390 Ravne na Koroškem, 30. 4. 2019) ter celovit filatelistični sklop (www.kfd.si), ki ga sestavljajo: priložnostna pisemska ovojnica, razglednica/MK in 2 osebni poštni znamki. Filatelistični sklop, katerega predstavitev bo ponedeljek, 29. aprila 2019 ob 18. uri, v Razstavišču KOK Ravne, bo (p)odprt z krajšim koncertom sodobne improvizirane glasbe, zaokrožuje priložnostna filatelistično-slikarska-fotografska razstava razstava (Borut Bončina/Jože Keber, oba KFD, Stojan Brezočnik in Nika Hölz-Praper). Sklop je oblikoval arh. Borut Bončina, risne podlage sklopa (v tehniki suhe igle), so delo Stojana Brezočnika, letošnjega prejemnika Velike Prežihove plakete Občine Ravne na Koroškem. Predstavitev sklopa bo v ponedeljek, 29. aprila 2019 ob 18. uri v Razstavišču KOK Ravne in bo (p)odprta z krajšim koncertom sodobne improvizirane glasbe. (zapisal Borut Bončina – KFD)

Podrobni opis izdaje JAZZ RAVNE 2019 — KLIKNI —

Vložni list za kuverto — KLIKNI —

dotisk na pismu z osebno znamko in priložnostnim poštnim žigom
Razglednica

Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo sta, v počastitev otvoritve večnamenske dvorane Kotlje, pripravili priložnostni filatelistični sklop, ki ga sestavljata ilustrirana dopisnica (KFD 197/2019)  in priložnostni poštni žig, ki bo v petek, 12. aprila 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2394 Kotlje. Sklop, ki ga v prostorih pošte 2390 Ravne na Koroškem zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD), je oblikoval arh. Borut Bončina. Svečano odprtje otvoritev dvorane bo v petek, 12. aprila 2019, ob 17. uri, na dan, ko obhaja Občina Ravne na Koroškem svoj praznik. Dopisnico, ki je hkrati vabilo, lahko občani v petek, 12. 4. 2019, na pošti 2394 Kotlje, v delovnem času le-te, opremijo s priložnostnim poštnim žigom, ki bo na omenjeni pošti v uporabi v čast tega dogodka.  Žig bo na pošti za opremljanje poštnih pošiljk na voljo še naslednjih deset delovnih dni.

Podrobnosti o izdaji – KLIKNI –

PREDSTAVITEV ZBORNIKA« IN POŠTA 2391 PREVALJE

7. januarja 1819 so v Farni vasi (na Prevaljah) pričeli z organiziranim šolstvom. Margareta »Greta« Jukić, dolgoletna učiteljica, kulturna ustvarjalka, publicistka, dolgoletna občinska svetnica in donedavna podžupanja Občine Prevalje, je pred leti dala pobudo, da se 200-letnica obeleži z zbornikom. Skupaj z vodstvom šole so pričeli z uresničevanjem projekta. Pripravljen filatelistični sklop pomeni nadaljevanje le-tega, ki je bil izveden 7. januarja letos in ga bodo skupno izdali Občina Prevalje, Osnovna šola Franja Goloba Prevalje ter Koroško filatelistično društvo.

Filatelistični sklop je sestavljen iz ilustrirane dopisnice (KFD 196/2019) in priložnostnega poštnega žiga, ki bo 28. marca 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2391 Prevalje Filatelistični sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber, KFD) v prostorih Grošljeve galerije Družbenega doma na Prevaljah, je oblikoval arh. Borut Bončina.

Podobnosti o sami izdaji si lahko preberete na spodnjih dveh povezavah.

NAZNANILO —— VLOŽNI LIST

Obveščamo vas, da sta Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo, v počastitev izida priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije na temo Osebnosti: Franjo Malgaj, borec za severno mejo, (www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka#k=StampYear:2019) pripravili lasten priložnostni filatelistični sklop (www.kfd.si/), ki ga sestavljata priložnostna pisemska ovojnica (KFD 194/2019) razglednica/MK (KFD 195/2019) in priložnostni poštni žig, ki bo 22. 3. 2019, poleg rednega poštnega žiga, v uporabi na pošti 2390        Ravne na Koroškem. Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Marjan Merkač, KFD) v prostorih avle mestne hiše Ravne, je, tako kot filatelistični sklop Pošte Slovenije, oblikoval arh. Borut Bončina.

Priložnostno poštno znamko, spominsko kuverto in priložnostni poštni žig, ki jo bo POŠTA SLOVENIJE dala v promet 22.3. je oblikoval arhitekt Borut Bončina, član našega Koroškega filatelističnega društva.

vir slik priložnostnih žigov – www.posta.si

Še posebej za to prireditev in počastitev Franja Malgaja, pa sta Občina Ravne na Koroškem in Koroško filatelistično društvo založila spominske kartice in ovitke, ki si jih boste lahko skupaj z biltenom Pošte Slovenije brezplačno pridobili na prireditvi, ki bo potekala v avli Občine Ravne na Koroškem ob 11.uri. V avli pa bo tudi na ogled filatelistična razstava, ki jo pripravlja član Koroškega filatelističnega društva, Marjan Merkač. Razstava nam bo orisala Plebiscitni čas po prvi svetovni vojni in je zanimiv prispevek in dopolnitev današnjega svečanega trenutka. Avtor razstave se skozi filatelistične celote, pisma, dopisnice, odrezke in znamke, sprehodi v zgodovini in nam približa čas, ko so nam Franjo Malgaj in njegovi somišljeniki, izborili mesto Mežiški dolini v naši domovini.

VABILO na PRIREDITEV in PROMOCIJO POŠTNE ZNAMKE

FRANJO MALGAJ

— KLIKNI —

3. marca 1949 je Okrajni ljudski odbor Dravograd podpisal prepis odločbe o ustanovitvi Študijske knjižnice na Ravnah. Knjižnici sta bila pridružena Likovni salon in Delavski muzej, v bližini pa se je zgradil tudi Dom telesne kulture (DTK). Po nestorju koroške kulture, dr. Sušniku, so leta 1983 Študijsko knjižnico poimenovali v Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Knjižnica opravlja knjižnično dejavnost za prebivalce Mežiške doline in posebne naloge osrednje območne knjižnice za Mislinjsko in zgornji del Dravske doline.

V letu, ko ustanova obhaja svojo 70-letnico, sta Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (KOKR) in Koroško filatelistično društvo pripravila priložnostni poštni žig (2390 Ravne na Koroškem 7. 3. 2019)  ter celovit filatelistični sklop, ki ga sestavljajo: priložnostna pisemska ovojnica (KFD 192/2019), razglednica/MK (KFD 193/2019), dotisk na dopisnico (KFD 194/2019) in 2 osebni poštni znamki (nominali A in B). Sklop, ki ga zaokrožuje priložnostna filatelistična razstava (Jože Keber Borut Bončina, oba KFD) v prostorih 1. nadstropja prizidka KOK  Ravne, je oblikoval arh. Borut Bončina.

Podrobnosti o sami filatelistični izdaji si lahko preberete na povezavi. – KLIKNI –