IZDAJE in POŠTNI ŽIGI

Izdaje do samostojne Slovenije

Izdaje od leta 1991 do 2000

Izdaje od leta 2000 do 2010

Izdaje od leta 2010 do 2014

Izdaje za leti 2014 in 2015

Izdaje za leto 2016 in 2017

01 03

………………………………………………………………….

Izdaje žigov do samostojne Slovenije

Izdaje žigov od leta 1991 do 2000

Izdaje žigov od leta 2000 do 2010

Izdaje žigov od leta 2010 do 2015

ŽIGI od leta 2015 naprej

………………………………………………………………….

Božič Kotlje mežica_140let pošte

………………………………………………………………….